Høj returtemperatur

Høj returtemperatur

For høj returtemperatur = for stort ledningstab

Der er ofte flere penge at spare på at få styr på temperaturen i returledningen, end der er i fremløbet.

Høj returtemperatur har oftest forbrugerne som syndere
For at finde de forbrugere, som har kortslutninger i fjernvarmeanlægget, således at de lukker masser af varmt vand over i returen, skal der foretages en analyse to gange om året.
Der skal helst udføres en forbrugsaflæsning 4 gange om året for at finde synderne.

 

Mængden af dårlige afkølere:
Det er vores erfaring, at ca. 15-20% af forbrugerne afkøler dårligt.
Nogle er lovligt undskyldt, hvis de ligger yderst på fjernvarmenettet. De får ofte ikke samme temperatur ind og kan derfor ikke afkøle så godt.
Af de dårlige afkølere, er det igen ca. 20%, der står for 80% af den samlede dårlige afkøling, og dem skal der være stor fokus på.
De skal findes ved analyse 2 gange om året.


Pas på med kun at kigge på temperaturforskel som et udtryk for afkøling!

Det handler ikke kun om temperaturforskellen mellem frem og retur, men også hvor mange liter der overføres fra frem til retur.
Det er vigtig at få beregnet den samlede effekt, som den enkelte forbruger lukker over i returen via uafkølet vand.
Her er to eksempler fra virkeligheden; en kro som umiddelbart ser fin i forhold til afkølingen i grader og en privat forbruger, som har en dårlig afkøling ligeledes set kun i forhold til temperaturforskellen:

3 måneders aflæsning (apr-maj-juni)

Forbruger Forbrug
MWh
Gns
afkøling
Uafkølet
l/h 
En kro  36,65  26  131
Alm forbruger   1,232  10  36


Som det kan ses, viser vores beregning, at kroen er en langt større synder end den lille forbruger, når vi kigger på den omregnede mængde uafkølet vand. Her er grænsen ved tilstrækkelig køling sat til 30 grader.

Sommeranalyse
En beregning ud fra en sommeraflæsning er vigtig, da den afslører fejl i varmtvandsbeholdere og vekslere. Om vinteren drukner disse fejl typisk i den del af den dårlige køling, som skyldes fejl i radiatorer, termostater, gulvvarme m.m.

Vinteranalyse
Denne beregning afslører, om en forbruger trænger til en servicegennemgang af deres anlæg.
Her sættes der fokus på rådgivning omkring varmeanlægget herunder radiatorer, termostater og gulvvarme m.m.

Få hjælp til at finde de største syndere
Vi har analyseværktøjet til at finde dem, som lukker mest uafkølet vand over i returen.


Vi kan hjælpe med en servicerunde hos jeres forbrugere
Vi kan hjælpe med at få hele servicerunden til at blive en succes.
Læs mere HER