Forbrugeren som mangler varme

Frysende kvinde

Forbrugeren mangler varme, og hvad gør man så ...

Forbrugerens manglende viden om deres anlæg kan gøre det svært for varmeværket at få konstateret, om de har et leverence problem, eller om forbrugerens anlæg er i stykker.

Forbrugernes oplevelse
Forbrugeren oplever, at der periodevis mangler varme og har ikke viden til at kunne se, om værket leverer, hvad de skal, eller om forbrugerens eget fjernvarmeanlæg er i stykker.


Værkets reaktion
Mange kigger på deres produktion af varme, når de får en sådan henvendelse for at se, om noget skulle være anderledes, end det plejer. Dette er også det rigtige sted at starte.
Herefter vil det være fornuftigt at lave en måling hos forbrugeren over en periode for at se, hvad den manglende varme skyldes.
Det kan være manglende differenstryk eller fejl på forbrugers fjernvameanlæg. Typisk er det en ventil, som er i stykker eller hænger.


Mobil Online Datalogger
Læs mere om iGRID Mobil Online Datalogger HER.