For høj fremløbstemperatur

 temperatur

For høj fremløbstemperatur = for stort ledningstab

Der kan spares rigtigt mange penge på temperaturoptimering af ledningsnettet.

Lang tradition med fremløbstemperatur på 80 grader
Vi kommer fra en tid, hvor alle rådgivere sagde, at hvis temperaturen i fremløbet var 80 grader, var der varme nok hos alle forbrugere. Desuden fungerede ledningsnettet hos alle kraftvarmeværker som en afkølingsledning til deres motorer. Her var fjernvarmen oftest opfattet som et spildprodukt.

Fokus på ledningsnettets tab
I dag er der stor fokus på fjernvarmenettes energitab. Her er det et faktum, at hvis der kun kommer den temperatur ud i nettet, som er nødvendig, kan tabet i ledningsnettet mindskes meget.

Forbrugsafhængig fremløbstemperatur er løsningen
Mange byer kan med fordel anvende en basistemperatur, hvor der bliver korrigeret for en øget morgen- og en aftenbelastning, samt udetemperatur og vindforhold.

Ladning af nettet
Inden tidspunkter med øget forbrug af varmt vand, som typisk vil finde sted om morgenen og aftenen, er det nødvendigt at hæve fremløbstemperaturen en lille smule for at øge indholdet af varmeenergi i nettet. Dette kalder vi ladning af nettet. Denne ladning betyder, at et tilstrækkeligt differenstryk kan opretholdes i tidsrummet med øget forbrug.
Det er i virkeligheden differenstrykket i nettets yderpunkter, der viser, om en forbruger kan få varme nok - uden differenstryk, intet flow, og når netop mange forbrugere på samme tid øger belastningen på nettet, falder differenstrykket, hvis ikke nettets energiindhold forinden er øget tilsvarende.
Med ladning af nettet bliver det samtidig muligt at sænke fremløbstemperaturen væsentligt i tidsrummene mellem disse opladninger, og dermed kan varmetabet i ledningsnettet reduceres.

Korrektion for temperatur og vind
For at sikre den rette fremløbstemperatur ved varierende vejrforhold, skal der korrigeres for udetemperatur og vindhastighed, da disse naturligvis påvirker afkølingen af et hus. Mange værker anvender en meget høj fremløbstemperatur for at være dækket ind under alle scenarier. Dette er ikke nødvendigt, når fremløbstemperaturen kompenseres i forhold til den aktuelle vejrsituation. Derved er det muligt at holde fremløbstemperaturen på et generelt lavere niveau, og igen medfører dette et reduceret varmetab i ledningsnettet.

iGRID TempOp
Styringsenheden iGRID TempOp er udviklet til netop disse formål.
Læs mere om vores temperaturoptimeringsløsning her.