Vores team

Bredt omfattende kompetencer
Innovativt miljø

Vores kunder

Energi og industri
Små til store 

Vores produkter

Professionelle løsninger
Banebrydende ny teknologi

Til optimering af fremløbstemperaturen tilbyder vi en løsning baseret på en iGRID TempOp styringsenhed kombineret med et antal iGRID Intelligente Omløb. De intelligente omløb foretager målinger i nettet, mens styringsenheden regulerer fremløbstemperaturen i forhold til forbrugsmønster, udetemperatur, vindforhold og et antal enheder til måling i nettet.


Løsningen bygger på et princip om lav basistemperatur. Hertil kommer et temperaturtillæg kalkuleret ud fra et forbrugsmønster og indstillede parametre samt input fra den tilhørende vejrstation om vindhastighed og udetemperatur.


Forbrugsmønstret fastsætter tidspunkt, varighed og temperaturforøgelse for opladningsperioden inden spidsbelastning om morgenen og om aftenen.
Hele løsningen styres af værket via det tilhørende website. Her kan der oprettes kompenseringsprofiler i forhold til forbrugsmønstret på hverdage og i weekender.
Via websitet vises både aktuel og historisk driftsdata grafisk, og denne data kan eksporteres til anden brug.


iGRID Intelligente Omløb monteres hos et repræsentativt antal af de yderste forbrugere, normalt dem som i forvejen har et omløb. Det vil sige forbrugere, der har svært ved at få leveret en tilfredsstillende høj fremløbstemperatur eksempelvis på grund af en lang stikledning. Det intelligente omløb indstilles til en ønsket temperatur via det tilhørende website og åbner kun, når fremløbstemperaturen falder under setpunktet, og behovet for et omløb reelt melder sig.
Derved reduceres den mængde varmt vand, der ledes direkte fra fremløb til returløb, og således reduceres tabet fra returledningen, da denne nu vil være koldere.
Samtidig registreres fremløbstryk, returtryk og deraf trykdifference, og disse data sendes via GSM til en server, som værket får adgang til. Derfor giver det iGRID Intelligente Omløb også værdifuld viden om nettets tilstand, og det er således muligt at måle effekten af de indstillede parametre i iGRID TempOp.